Đảng ủy công ty cổ phần Công trình giao thông công chánh đã tổ chức chương trình về nguồn cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Nam bộ kháng chiện (23/9/1945 – 23/9/2022). Thời gian: 24/9/2022 Địa điểm: Di tích lịch sử Đền tưởng niệm Bến Nọc […]

Read More