CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đại hội CNVC là hình thức tốt nhất để người lao động tham gia quản lý. Hàng năm công đoàn xây dựng kế họach mở Đại hội CNVCdưới sự lãnh đạo của Đảng xác định nội dung trọng tâm cho từng năm để hướng dẫn CB-CNV tập trung vào những vấn đề chính như :

  • Xây dựng phương hướng SXKD cho năm;
  • Xây dựng các nội dung quy chế họat động của Công ty và các phương hướng phân phối tiền lương; tiền thưởng, phúc lợi xã hội, các chính sách đối với người lao động, tuyển dụng, đào tạo;
  • Xây dựng thỏa ước lao động tập thể, hàng năm đều có bổ sung, các chế độ được bổ sung mỗi ngày một nhiều hơn để phù hợp với khả năng kinh tế của đơn vị;
  • Phân tích đánh giá kết quả SXKD, công tác quản lý tài chính, tài sản, phát hiện các thiếu sót trong quản lý, đề ra biện pháp khắc phục cho năm sau …
  • Hàng năm Công ty đều có tổ chức cho anh chị em CBCNV Công ty đi tham quan nghỉ mát tại Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né…..
  • Các ngày lễ Tết, kỷ niệm trong năm công ty đều thưởng cho CBCNV kịp thời. Mức thưởng ngày một nâng cao hơn so với bản thỏa ước lao động tập thể.
  • Tổ chức các phong trào : văn hóa – văn nghệ – thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ.
  • Chăm lo đối với những CBCNV nghĩ hưu có hoàn cảnh gia đình khó khăn ,thăm hỏi và tặng quà vào dịp họp mặt cuối năm
  • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCNV, chăm lo cho các cháu thiếu nhi ngày 01/06, Tết Trung Thu, tặng quà, xét thưởng cho học sinh giỏi. Chọn các cháu có thành tích học tập xuất sắc trong năm đi tham quan Suối Tiên, trại hè Thanh Đa….

CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Chăm lo các diện chính sách: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa , tình thương, hoạt động xã hội từ thiện khác: như ủng hộ quỹ vì người nghèo, hiến máu nhân đạo, ủng hộ bộ đội Trường Sa. . . .

 

You may also like