– Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực Quận Bình Thạnh.
– Dự án: Xây dựng đường nối từ Ngã ba Nơ Trang Long – Nguyễn Xí
– Gói thầu: Gói thầu XL1
– Địa điểm: đường nối từ Ngã ba Nơ Trang Long – Nguyễn Xí vào đường trục khu dân cư Bình Hòa.
– Giá trị thi công : 66.778.855.099 VND
– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

 

You may also like