– Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công Trình Q7.
– Dự án: Xây dựng cầu nối từ đường số 9 (Khu dân cư Tân Mỹ)
Địa điểm: đường số 9 (Khu dân cư Tân Mỹ) kết nối vào Khu dân cư Tân Quy Đông, Quận 7.
– Giá trị thi công : 39.485.174.972 VND
– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

 

You may also like