– Chủ đầu tư: Ban QLĐT XD huyện Bình Chánh.
– Dự án: Nâng cấp và Xây dựng HTTN đường Nữ Dân Công huyện Bình Chánh T.pHCM
– Gói thầu : Xây lắp
– Địa điểm: đường Nữ Dân Công huyện Bình Chánh T.pHCM; 
– Giá trị thi công : 85.873.679.747 VND
– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

You may also like