– Chủ đầu tư: BAN QLĐTXD CÔNG TRÌNH QUẬN GÒ VẤP.
– Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông, Gò Vấp
– Gói thầu : Hệ thống thoát nước. 
– Địa điểm: Đường Phạm Huy Thông, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
– Giá trị thi công : 193.039.201.587 VND VND
– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

 

You may also like