Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh đưa ra chính sách chất lượng như là sự cam kết của Công ty trong việc đáp ứng ngày càng tốt hơn sự mong đợi của khách hàng. Chính sách chất lượng của Công ty được truyền đạt và thấu hiểu trong toàn thể cán bộ – công nhân viên của Công ty. Chính sách chất lượng được lãnh đạo  Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh xem xét định kỳ đảm bảo sự phù hợp của nó…

You may also like