Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh đưa ra chính sách chất lượng như là sự cam kết của Công ty trong việc đáp ứng ngày càng tốt hơn sự mong đợi của khách hàng. Chính sách chất lượng của Công ty được truyền đạt và thấu hiểu trong […]

Read More

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Đại hội CNVC là hình thức tốt nhất để người lao động tham gia quản lý. Hàng năm công đoàn xây dựng kế họach mở Đại hội CNVCdưới sự lãnh đạo của Đảng xác định nội dung trọng tâm cho từng năm để hướng dẫn CB-CNV tập […]

Read More

Xây dựng dân dụng và công nghiệp; thi công xây dựng công trình hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông; thi công nạo vét sông, kênh rạch; thi công công trình thủy lợi, công trình cấp nước; thi công xây dựng khu xử lý nước thải công nghiệp, cầu cảng, kè, đê […]

Read More

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tháng 4/1975, Phân ban Quân quản Giao thông Công chánh Gia Định tiếp quản  Ty Công chánh Gia Định cũ và lập  Khu cầu đường Gia Định, đảm trách nhiệm vụ của Ty Công Chánh cũ. Từ tháng 01/1977, căn cứ quyết định số 11/QĐ-UB/TC ngày 14/01/1977 của […]

Read More

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH      Công ty cổ phần Công Trình Giao Thông Công Chánh (GTCC) là doanh nghiệp cổ phần xây dựng đa ngành nghề. Trải qua gần 20 năm phát triển và trưởng thành GTCC đã và đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Thi […]

Read More