Ống bêtông nòng dự ứng lực có cấu tạo một nòng thép (có vành miệng âm, dương bằng thép) nằm giữa bêtông để đảm bảo độ kính nước. Bêtông lõi bọc trong và ngoài nòng thép đảm bảo độ cứng cấn thiết để chịu ngoại tải và độ trơn nhẳn của bêtông mặt trong đảm […]

Read More

   1.  Lớp phủ bitum 2.  Thép dự ứng lực vòng 3.  Lớp bêtông phủ 4.  Thép gia cường ngoài nòng thép 5.  Lớp bêtông ngoài nòng thép 6.  Nòng thép 7.  Lớp bêtông trong nòng thép 8.  Vành miệng đầu âm 9.  Gioăng cao su 10.  Thép gia cường trong nòng thép 11.  Thép […]

Read More

QUY TRÌNH SẢN XUẤTỐNG BÊTÔNG NÒNG THÉP DỰ ỨNG LỰC Ống bê tông nòng thép dự ứng lực được cấu tạo:– Lớp lõi ống bằng bê tông, ở giữa bê tông là ống thép hàn (nòng thép),– Lớp thép cường độ cao quấn quanh lõi ống tạo ứng lực xuyên tâm,– Lớp bê tông phủ […]

Read More

Các phụ kiện đường ống kèm theo là rất cần thiết cho việt lắp đặt, chúng được thiết kế bằng thép để chịu lực và được bảo vệ bằng vữa ximăng, bêtông ximăng hay sơn Epoxy. Các phụ kiện này có mịêng âm hoặc dương phù hợp việc lắp nối với các loại ống được […]

Read More

THI CÔNG LẮP ĐẶT ỐNG BÊTÔNG NÒNG THÉP DỰ ỨNG LỰC Các ống bêtông dự ứng lực và ống bêtông nòng thép dự ứng lực  được nối với nhau  theo kiểu Âm – Dương và có gioăng cao su tiết diện tròn. Việc  thi công lắp đặt rất dễ dàng bằng phương pháp thúc ống  […]

Read More

CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI LẮP ỐNG BÊTÔNG NÒNG THÉP DỰ ỨNG LỰC Tên dự án:  Xây dựng phân đoạn chuyển tải nước sạch D2400mm Thủ Đức-Bình Thái Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Chủng loại cung cấp: Ống bêtông nòng thép dự ứng lực D2400m Chiều dài tuyến ống: 2,5 km Nhà sản […]

Read More