1.  Lớp phủ bitum

2.  Thép dự ứng lực vòng

3.  Lớp bêtông phủ

4.  Thép gia cường ngoài nòng thép

5.  Lớp bêtông ngoài nòng thép

6.  Nòng thép

7.  Lớp bêtông trong nòng thép

8.  Vành miệng đầu âm

9.  Gioăng cao su

10.  Thép gia cường trong nòng thép

11.  Thép vành miệng đầu dương

Tiêu chuẩn  sản xuất:        ANSI/AWWA C301

Chiều dài mỗi ống :             6 mét

Áp lực công tác (bar) theo đặt hàng của Chủ đầu tư, nhà thầu.

Áp lực thử tại nhà máy:      1,5 lần áp lực công tác.

Cường độ bêtông:               > 45 Mpa  (450 kg/cm2)

Đường kính trong

(mm)

Đường kính ngoài

(mm)

Trọng lượng mỗi ống

(kg)

 900

1.440

4.600

 1.200

1.470

9.300

 1.500

1.790

12.600

 1.800

2.120

16.400

 2.000

2.352

19.300

 2.400 2.752

23.000

You may also like