Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần ViNa Đại Phước.
Dự án: Hoa Sen Đại Phước phân khu 4
Gói thầu 4B: Công tác Hạ tầng và Cảnh quan. 
Địa điểm: xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Giá trị thi công : 133.650.000.000 VND
Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

You may also like