Tên công trình:                     Tuyến ống cấp 1 (nút Giao thông Phú Lâm)
Chủ đầu tư:                         Công ty Đầu tư khai thác nước sông Sài Gòn
Chủng loại cung cấp:            Ống bêtông dự ứng lực D1500m
Năm thực hiện:                    năm 1996


Tên công trình:                     Tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Luông- quận 6- Tp.HCM
Chủ đầu tư:                         Công ty Đầu tư khai thác nước sông Sài Gòn
Chủng loại cung cấp:            Ống bêtông dự ứng lực D1500m
Năm thực hiện:                    năm 1997


Tên công trình:                     Tuyến ống nước thô (đoạn từ Cũ Chi  đến Hóc Môn)
Chủ đầu tư:                         Công ty Đầu tư khai thác nước sông Sài Gòn
Chủng loại cung cấp:            Ống bêtông dự ứng lực D1500m
Năm thực hiện:                    năm 1996-1998


Tên công trình:                     Dự án nước sông Sài Gòn
Chủ đầu tư:                         Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủng loại cung cấp:            Ống bêtông dự ứng lực D1500m
Năm thực hiện:                    năm 2004


Tên công trình:                     XD mạng đường ống cấp 1 Tây Thạnh-Cầu Tre-Tân Hoà Đông.
Chủ đầu tư:                         Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủng loại cung cấp:            Ống bêtông dự ứng lực D1500m
Năm thực hiện:                    năm 2003


Tên công trình:                     Xây dựng tuyến ống cấp 1 Cách mạng tháng 8- Cộng Hoà
Chủ đầu tư:                         Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủng loại cung cấp:            Ống bêtông dự ứng lực D1500m
Năm thực hiện:                    năm 2004


Tên công trình:                     XD mạng cấp 1 khu vực quận Bình Thạnh – Gò vấp…
Chủ đầu tư:                         Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủng loại cung cấp:            Ống bêtông dự ứng lực D1500m
Năm thực hiện:                    năm 2004


Tên công trình:                     Xây dựng mạng cấp 2 khu vực quận Bình Thạnh – Gò vấp – Phú Nhuận…
Chủ đầu tư:                         Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủng loại cung cấp:            Ống bêtông dự ứng lực D1200m
Năm thực hiện:                    năm 2004


Tên công trình:                     Xây dựng mạng đường ống phân phối cấp nước khu vực quận 6
Chủ đầu tư:                         Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủng loại cung cấp:           Ống bêtông dự ứng lực D1000m
Năm thực hiện:                    năm 2003


Tên công trình:                     Lắp đặt tuyến ống cấp 2 đoạn Nguyễn Thị Thập
Chủ đầu tư:                         Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủng loại cung cấp:            Ống bêtông dự ứng lực D600m
Năm thực hiện:                    năm 2006

You may also like