Tiêu chuẩn  sản xuất:     EN 639, EN 640, EN 642

Chiều dài mỗi ống:         7 mét

Áp lực công tác             7 bar

Áp lực thử tại nhà máy   1,5 lần áp lực công tác.

Cường độ bêtông           > 40 Mpa  (400 kg/cm2)

 

 

Đường kính    

danh định

(mm)

Đường kính đầu dương

 (mm)

Đường kính

đầu âm

(mm)

Chiều dày

thành ống

(mm)

Trọng lượng mỗi ống

(kg)

D600

780 1015 90

3820

D800

980 1215 90

4900

D1000

1200 1435 100

6680

D1200

1410 1645 105

8280

D1500 1720 1985 110

10980

 

You may also like