– Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Giao Thông.
– Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước và cải tạo mặt đường Huỳnh Tấn Phát (Đoạn Cầu Phú Xuân đến Phà Bình Khánh)
– Gói thầu : Gói thầu XL1 (đoạn từ Km0+000 đến Km1+680).
– Địa điểm: đường Huỳnh Tấn Phát (Đoạn Cầu Phú Xuân đến Phà Bình Khánh), Huyện Nhà Bè – Tp.HCM; 
– Giá trị thi công : 74.533.072.937 VND
– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

 

You may also like