Công nghệ sản xuất ống beton dự ứng lực chia làm 3 công đoạn chính :
– Công đoạn tạo lớp lõi
– Công đoạn tạo lớp vỏ
– Công đoạn tạo lớp bảo vệ
1.- Công đoạn tạo lớp lõi Lớp lõi của ống beton dự ứng lực là beton ứng lực dọc, được đúc trong khuôn, quay trên máy ly tâm, theo phương pháp ly tâm – rung – nén. Gồm các bước công tác:

1.1.- Chuẩn bị cốt thép
Thép cường độ cao được cắt và tán đầu thành các thanh thép dọc. Thép thường được tạo lồng.

1.2.- Chuẩn bị khuôn
Khuôn ống được làm vệ sinh, bôi dầu tháo khuôn, lắp ráp và đặt lồng thép vào khuôn.

1.3.- Căng thép dọc
Thép dọc được đặt vào trong khuôn, căng với ứng suất 13.000 Kg/cm2.

1.4.- Chuẩn bị beton
Đá 4×6 cm được rửa, xay và sàng ra 3 cơ hạt : 0 – 3 mm ; 3 – 9 mm và 9 – 19 mm.
Cát được rửa và sàng lấy cỡ hạt 0 – 3mm.
Cấp phối beton được định lượng theo các thông số quy định, trộn trong cối trộn theo phương pháp hành tinh cưỡng bức, vận chuyển và rót vào phễu cấp liệu.

1.5.- Ly tâm
Khuôn được đặt trên máy ly tâm. Trong lúc khuôn quay, beton được rót vào trong khuôn, đồng thời các đầm rung được áp vào thành khuôn. Khi beton đã đủ, cần nén thủy lực ép lên beton, làm phẳng mặt và nén chặt beton. Sau đó là giai đoạn ly tâm.

1.6.- Dưỡng hộ hơi nước
Khuôn ống có beton bên trong được đặt trong hố dưỡng hộ và được cấp hơi nước dưỡng hộ.

1.7.- Tháo khuôn
Khuôn ống được tháo, lấy lõi ống ra khỏi khuôn và ngâm vào hồ nước dưỡng hộ ở nhiệt độ môi trường.

2.- Công đoạn tạo lớp vỏ.
Lớp vỏ ống beton dự ứng lực là beton hạt nhỏ được dự ứng lực vòng. Gồm các bước công tác :

2.1. Quấn thép
Lõi ống được quấn thép vòng với ứng suất 13.000 Kg/cm2.

2.2.- Thử áp lực
Ống có quấn thép vòng, được thử áp lực thủy tĩnh trên máy thử áp lực. Áp lực thử  1,5 lần áp lực công tác.

2.3.- Phủ beton
Lõi ống đã đạt kết quả thử áp lực, được phủ một lớp beton cỡ hạt 0 x 9 mm, có chiều dày 2,5 cm,
trên máy phủ beton

3.- Công đoạn tạo lớp bảo vệ
Lớp bảo vệ của ống beton dự ứng lực là bitum, có gia cường vải sợi thủy tinh. Gồm các bước công tác :

3.1. Sơn lót
Sơn lót được sơn trên bề mặt lớp beton phủ

3.2.- Phủ bitum
Bitum được nấu chảy và phủ trên ống đã sơn lót 1 lớp, quấn vải sợi thủy tinh và phủ tiếp 2 lớp bitum.

You may also like