Lần đầu tiên, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh áp dụng thi công đường ống bằng phương pháp “khoan kích ngầm”. Đây là công nghệ tiên tiến nhất để thi công những đường ống cần chất lượng cao qua các địa hình phức tạp như các thành phố, sông biển, kênh rạch… và đảm bảo về giao thông, môi trường.

 

You may also like