– Chủ đầu tư: BAN QLĐTXD CÔNG TRÌNH QUẬN GÒ VẤP.– Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông, Gò Vấp– Gói thầu : Hệ thống thoát nước. – Địa điểm: Đường Phạm Huy Thông, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.– Giá trị thi công : 193.039.201.587 VND VND– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình […]

Read More