– Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên.– Dự án: Lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường Trần Đại Nghĩa (Nguyễn Cữu Phú – Láng Le Bàu Cò)– Gói thầu : Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây lắp. – Địa điểm: đường Trần Đại Nghĩa […]

Read More

– Chủ đầu tư: BAN QLĐTXD CÔNG TRÌNH QUẬN GÒ VẤP.– Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông, Gò Vấp– Gói thầu : Hệ thống thoát nước. – Địa điểm: Đường Phạm Huy Thông, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.– Giá trị thi công : 193.039.201.587 VND VND– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình […]

Read More

Lần đầu tiên, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh áp dụng thi công đường ống bằng phương pháp “khoan kích ngầm”. Đây là công nghệ tiên tiến nhất để thi công những đường ống cần chất lượng cao qua các địa hình phức tạp như các thành phố, sông biển, kênh […]

Read More