Xây dựng dân dụng và công nghiệp; thi công xây dựng công trình hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông; thi công nạo vét sông, kênh rạch; thi công công trình thủy lợi, công trình cấp nước; thi công xây dựng khu xử lý nước thải công nghiệp, cầu cảng, kè, đê […]

Read More

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tháng 4/1975, Phân ban Quân quản Giao thông Công chánh Gia Định tiếp quản  Ty Công chánh Gia Định cũ và lập  Khu cầu đường Gia Định, đảm trách nhiệm vụ của Ty Công Chánh cũ. Từ tháng 01/1977, căn cứ quyết định số 11/QĐ-UB/TC ngày 14/01/1977 của […]

Read More

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH      Công ty cổ phần Công Trình Giao Thông Công Chánh (GTCC) là doanh nghiệp cổ phần xây dựng đa ngành nghề. Trải qua gần 20 năm phát triển và trưởng thành GTCC đã và đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Thi […]

Read More

Thông báo lấy ý kiến cổ đông Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nghị quyết thông qua điều chỉnh phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh. Dự thảo Nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Read More

Lần đầu tiên, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh áp dụng thi công đường ống bằng phương pháp “khoan kích ngầm”. Đây là công nghệ tiên tiến nhất để thi công những đường ống cần chất lượng cao qua các địa hình phức tạp như các thành phố, sông biển, kênh […]

Read More