– Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Huyện Bình Chánh.
– Dự án: Dự án nâng cấp Đường Võ Hữu Lợi – Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh
– Gói thầu: Dự án nâng cấp Đường
– Địa điểm: Đường Võ Hữu Lợi – Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh.
– Giá trị thi công : 65.866.791.698 VND
– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

You may also like