– Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Huyện Bình Chánh.
– Dự án: Xây dựng Cầu Nang Thung
– Gói thầu: Xây dựng Cầu Nang Thung
Địa điểm: Đường Võ Hữu Lợi – Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh.
– Giá trị thi công : 19.350.590.302 VND
– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

 

You may also like