– Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận 7.
– Dự án: Nâng cấp chống ngập khu tái định cư Tân Quy Đông
– Gói thầu: Xây dựng, cải tạo phần bên trái tuyến đường số 65
– Địa điểm: khu tái định cư Tân Quy Đông.
– Giá trị thi công : 33.452.601.117 VND
– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

 

You may also like